Aanmelden, contact, wachttijden

Voor contact belt u 046 4742961. U krijgt mij -Marlou Janssen, gz-psycholoog- aan de lijn. In een eerste telefoongesprek overleg ik samen met u en beoordeel of we u van dienst kunnen zijn. Ik neem alle stappen vanaf begin tot het einde met u door. Als ouders de zorg zelf bekostigen is er geen verwijzing nodig. U hoort welke kosten er voor u zijn. Daarna bepaalt u of u overgaat tot aanmelden voor onderzoek. 

Aanmelden. Als u besluit tot een aanmelding, maken we een afspraak. Daarna start de zoektocht naar een antwoord op de gestelde vragen. We kennen er verschillende stappen in: intake, gesprekken, onderzoek, advies en soms is verdere begeleiding of behandeling nodig. Welke stappen we zetten, wordt samen met u bepaald. We verzamelen ook gegevens die al bekend zijn bij u, het kind/ de jongere/(jong) volwassene, bij school of anderen. Na aanmelding ontvangt u daarvoor vragenlijsten. Om alle betrokken organisaties in beeld te krijgen wordt -met toestemming van ouders- ook gewerkt met de Verwijsindex: www.mutisignaal.nl geeft hierover meer informatie. 

Het onderzoek bestaat uit een gesprek, het afnemen van testen en eventueel een observatie. Welke vorm van onderzoek we gebruiken is afhankelijk van de vragen die u stelt. Vanuit ruime ervaring en deskundigheid werken we aan een antwoord op uw vragen. Wij werken graag vanuit een totaalbeeld van degene die we begeleiden; dat is van belang voor ons advies. Dan brengen we in kaart: op welke gebieden kind of jongere zich goed ontwikkelt, in welke gebieden de ontwikkeling niet naar wens verloopt en of hij/zij op passend niveau functioneert. We maken voor ouders én voor jou een balans op, waarin krachten en klachten zichtbaar worden. De conclusie van het onderzoek wordt met ouders en kind/jongere besproken.  

In een advies bespreken we of verdere begeleiding of behandeling nodig is; we geven daarvoor richtlijnen. Als er een achterstand is, waarbij ouders en school onvoldoende mogelijkheden hebben voor begeleiding en dat wel wensen, dan biedt de praktijk mogelijkheden voor verdere begeleiding.

Contact
u kunt bellen naar 046 4742961
Als er werkzaamheden in de praktijk zijn, is de telefoon doorgeschakeld naar voicemail. Spreek a.u.b. in en we bellen u terug. 

Wachttijden (juli 2021)
In het begin van de maand worden de wachttijden aangepast naar de situatie van dat moment.

Gemiddelde aanmeldwachttijd: N.B, dit is ook afhankelijk van het overheidsbeleid inzake corona. 
Voor onderzoek is er sprake van een maand wachttijd. Adviesgesprekken kunnen op korte termijn (enkele weken) ingepland worden als ouders in bezit zijn van benodigde documenten.   
Gemiddelde  behandelingswachttijd: afhankelijk van het overheidsbeleid inzake corona .

Januari 2021. Wijzigingen voorbehouden. 

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl