Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het leren lezen en spellen. Het leren lezen en spellen heeft meer tijd en meer instructie nodig dan bij mensen zonder dyslexie. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie. Dagelijks verwerken we al lezende veel informatie. Als je niet goed kunt lezen of dyslexie hebt, beïnvloedt dat de schoolprestaties. In het dagelijks leven is snel en goed kunnen lezen voor het verwerken van informatie van belang. Denk aan: ondertiteling film, het lezen van verkeersborden, het beantwoorden van brieven en mails. Goed èn snel lezen en spellen zijn nodig. Als bijkomend gevolg van dyslexie kan ook het zelfbeeld negatief beïnvloed worden; iemand kan onzeker worden, kan aan zichzelf gaan twijfelen of faalangst ontwikkelen. Kinderen en jongeren kunnen dan reageren door stil en teruggetrokken of door druk gedrag. Vaak wordt dyslexie ontdekt in het basisonderwijs, soms pas daarna en daarover leest u meer onder tabblad 'Dyslexie na basisonderwijs tot in volwassenheid'

Specialisatie. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van zorg rondom dyslexie voor alle leeftijden. Speciale aandacht hebben we voor: ernstige dyslexie, dyslexie en comorbiditeit ( dyslexie naast andere diagnoses) en de combinatie dyslexie-(hoog)begaafdheid. Vanuit onze praktijk werkten we mee aan enkele korte informatieve films over dyslexie. Een filmpje over ernstige dyslexie kunt u bekijken via: www.leraar24.nl/video/2623. Als er sprake is van dyslexie wordt een dyslexieverklaring gegeven; die verklaringen blijven altijd geldig. Dyslexie gaat niet over, maar met professionele begeleiding kunnen de vaardigheden in lezen en spellen zich goed verder ontwikkelen.

Professionele begeleiding en behandeling zorgt ervoor dat lezen en spellen vooruitgaan en geschreven informatie snel en goed verwerkt wordt. Afstemming en samenwerking tussen kind-jongere-ouders-onderwijssintelling zorgt daarbij voor een begeleiding waarin eenzelfde koers gehouden wordt. Als geschreven informatie sneller verwerkt moet worden dan het leestempo toelaat, kunnen compenserende hulpmiddelen via de computer helpen. De computer leest dan de tekst voor. Het beter kunnen lezen en schrijven zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren zich meer zeker kunnen voelen. Onze begeleiding en behandeling van dyslexie is gericht op al deze aspecten en bestaat daarom uit: 
-het zover mogelijk ontwikkelen van lezen en spellen
-het gebruiken van aanwezige krachten IN kind, jongere of (jong) volwassene om zo weinig mogelijk hinder te ervaren van dyslexie
-het vergroten van de leesmotivatie
-de weg wijzen bij gebruik van compenserende software
-het leren omgaan met dyslexie

Sinds 2015 vergoedt de woongemeente de Jeugdzorg:
-op basis van verwijzing door arts ( Zuid Limburg) of Centrum Jeugd en Gezin Midden Limburg (CJGML)
-bij praktijken die een contract hebben met uw woongemeente in het jaar van aanmelding.. 

Bekostiging van diagnose en behandeling van ernstige dyslexie is mogelijk voor basisschoolleerlingen van 7-8-9-10-11-12 jaar onder bepaalde voorwaarden. Onder tabblad 'kosten' leest u de criteria om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook als een kind niet aan deze criteria voldoet, kan onderzoek gewenst zijn. Als er sprake is van dyslexie, maar niet de ernstige vorm ervan, brengt een dyslexieverklaring recht op maatregelen voor dyslectici. Onze praktijk biedt ook in dat geval ruime mogelijkheden om het leerproces te ondersteunen. 

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over dyslexie, dan vindt u onder tabblad achtergronden een selectie van websites, films en literatuur in pdf-bestanden. 

Januari 2019. Wijzigingen voorbehouden.

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl