Privacy

 

Binnen de praktijk is er een privacyreglement.
Mevr. Marlou Janssen is functionaris voor bescherming gegevens.
Wij informeren ouders mondeling én schriftelijk over het reglement.
Mocht u van mening zijn dat we niet volgens deze wet handelen
dan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
De foto's en tekst van onze website zijn door Marlou Janssen geschreven.  

De foto's zijn met toestemming geplaatst. 
Januari 2018 Wijzigingen voorbehouden.
praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl