Klachten

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als u klachten heeft over onze dienstverlening dan is een gesprek een passende weg tot een oplossing.

Als u een klacht heeft, zijn er verschillende stappen: 
-een gesprek met de eindverantwoordelijke gz-psycholoog; 
-u kunt ook bellen, een brief schrijven, of mailen;
-als dit niet leidt tot tevredenheid kan een contact met de klachtenfunctionaris van onze praktijk een volgende stap zijn.

Klachtenfunctionaris is Dhr. H.Notten. Hij is bereikbaar via 043-3644150  en hmmj.notten@ziggo.nl 
Indien het contact niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van deze praktijk. Via de klachtenfunctionaris hoort u hoe dit verloopt.

Indien er geen gewenst resultaat komt, kunt u een klacht indienen bij:

.het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP: www.psynip.nl)

.de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO: www.nvo.nl)

.de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF: www.nvlf.nl). 

Uw keuze uit deze drie wordt bepaald door het beroep van de hulpverlener over wie u een klacht heeft. 

Januari 2021. Wijzigingen voorbehouden. 

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl