Wie zijn wij?

In 2004 heb ik praktijk marlou janssen opgericht en ben ik de eindverantwoordelijke GZ-psycholoog . In elke fase van diagnose en behandeling ben ik nauw betrokken. Voor een eerste contact krijgt u mij persoonlijk aan de lijn. Het is mijn taak de intake uit te voeren, de diagnose te stellen, de adviezen terug te koppelen naar ouders - kind - jeugdige, school en andere betrokkenen. Voor het behandelplan zet ik de richtlijnen uit, participeer en volg het hele traject. Als dat nodig is, stel ik het behandelplan bij. In het hele traject heeft iedereen een taak: kind/jeugdige, ouders, school of andere betrokkenen. In deze werkwijze blijft iedereen in elke fase betrokken. Afhankelijk van de vraagstelling, kunnen meerdere deskundigen betrokken zijn. Ik zie of spreek ouders bij de voortgangsbesprekingen en afronding van behandeling. Ik koppel de bevindingen terug naar andere betrokkenen waarmee behandeling af te stemmen is. 

Vanaf de start van mijn loopbaan heeft een breed scala van problemen mijn aandacht gehad. Leerproblemen (lezen, spellen, dyslexie, rekenen, dyscalculie) zijn een belangrijk onderwerp gebleven waarbij ik veel kinderen, jongeren en (jong) volwassenen heb begeleid en nog steeds begeleid. Het ontwikkelen van functionele geletterdheid en gecijferdheid zijn voorwaarden om in onze maatschappij goed mee te kunnen doen. 

Mijn loopbaan bestond uit diverse functies: leerkracht, remedial teacher, interne begeleider, adjunct directeur SBO, ambulant begeleider, coördinator SamenWerkingsVerband basis- speciaal onderwijs, lid Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze jarenlange ervaring in onderwijs geeft zicht op aanwezige mogelijkheden. Mijn universitaire opleiding bracht de mogelijkheid het werk als orthopedagoog in een SBO-school in praktijk te brengen. Met deze gevarieerde kennis en kunde schoolde ik binnen de Fontys-Hogescholen (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO), PABO en Lerarenopleiding) leerkrachten en docenten. In de opleidingen voor Master Special Educational Needs voor interne begeleiders, voor remedial teachers en voor leerkrachten van kleuters. Zowel lesgevende als coördinerende taken werden me toevertrouwd. Al werkende ben ik me steeds meer gaan specialiseren in leerproblemen w.o. dyslexie en dyscalculie. Voor de Fontys-OSO Hogeschool verzorgde ik de opleiding tot dyslexiespecialist en werd op landelijk niveau betrokken bij  een project dat door de overheid geïnitieerd is: het Masterplan Dyslexie. Dat leidde tot een aantal publicaties en filmmateriaal. (o.a. Leesproblemen en Dyslexie in beeld (2006), Leerlingdossier dyslexie versie Masterplan Dyslexie 2009 (co-auteur); zie literatuur en films). Voor het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs adviseerde ik met betrekking tot de diagnostische procedure. Als lid van de Fontys werkgroep Handicap & Studie kon ik meewerken aan invoering van het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs in de Fontys Hogescholen en professionalisering van docenten Hoger Onderwijs in dyslexie. Het verzorgen van lezingen over dyslexie op landelijke conferenties, voor groepen onderwijsgevenden, ouders en collega-praktijken die dyslexiezorg bieden, komt voort uit al deze activiteiten. Daarnaast viel onder mijn werkzaamheden het professionaliseren van basisscholen, voortgezet onderwijs en SamenWerkingsVerbanden waarin een twintigtal basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samenwerken. Hoofddoel hierbij was om het onderwijsaanbod te verbeteren en leerproblemen te signaleren en te begeleiden. Na het begeleiden van scholen en het opleiden van leerkrachten en docenten, zet ik deze kennis en kunde nu in voor de coaching van het praktijkteam en de vragen die aan de praktijk gesteld worden door ouders, door kinderen en jongeren, jong volwassenen met dyslexie en door scholen.  

In de praktijk wordt samengewerkt met deskundigen; orthopedagogen en logopedisten met ruime ervaring in hun vakgebied en in behandeling van leerproblemen w.o. ernstige dyslexie. Zij werken onder de eindverantwoordelijkheid van de gz-psycholoog.  

Januari 2021. Wijzigingen voorbehouden.

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl