Home

Corona-nieuws juni 2020

Tijdens de corona-lockdown werden behandelingen via webcam uitgevoerd en zijn onderzoeken in de praktijk gestaakt. Inmiddels zijn we weer gestart met uitvoeren van onderzoek op onze praktijklokatie. We nemen contact voor een nieuwe afspraak met ouders die geconfronteerd zijn met een geannuleerde onderzoeksafspraak vanwege de corona. 

Nieuwe aanmeldingen voor onderzoek worden nu niet meer op een wachtlijst gezet, maar ouders ontvangen meteen bij aanmelding een datum voor onderzoek.  
Alle ouders ontvangen onze corona-maatregelen die zoveel mogelijk lijken op de school-maatregelen voor corona.


Welkom op de website van praktijk marlou janssen; 

een praktijk voor generalistische basis gezondheidszorg (GB GGZ), diagnose en behandeling van leerproblemen als ernstige dyslexie (EED) en dyscalculie. We werken met kinderen en 
jeugdigen tot 18 jaar, hun ouders en anderen die bij hun leefwereld betrokken zijn. Kenmerkend voor onze werkwijze is een persoonlijke benadering waarin alle betrokkenen samenwerken en afstemmen op zoek naar oplossingen. Onder het tabblad 'visie' leest u hierover meer. Marlou Janssen, gz-psycholoog/hoofdbehandelaar dyslexiezorg, is de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor deze praktijk en betrokken bij alle hulp die geleverd wordt. 

Voor onze praktijk zijn er contracten gesloten met alle gemeenten Midden Limburg. Bij een eerste contact met deze praktijk, krijgt u de meest recente informatie erover. 

Binnen onze praktijk kennen we een ruim aantal cliënten waarbij ouders de hulp voor hun kind zelf bekostigen. Ouders kiezen deze weg als bekostiging door gemeenten een optie is waarvan men geen gebruik kan of wenst te maken Ouders horen bij een eerste contact welke kosten verbonden zijn aan de werkzaamheden en ontvangen een offerte ervoor.

Onze doelgroep bestaat uit:  
- kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen
- jong volwassenen met studieproblemen
- personen van alle leeftijden met dyslexie, dyscalculie, ook in combinatie met (hoog)begaafheid
- ouders van bovengenoemde doelgroepen 
- volwassenen met lees- en spellingproblemen en/of dyslexie, dyscalculie

Ons praktijkteam bestaat uit deskundigen met ruime ervaring. Aanwezige deskundigen:
- gz-psycholoog BIG, tevens
kinder- en jeugdpsycholoog NIP
- orthopedagogen, orthopedagoog-generalist 
- logopedisten
 
De praktijk is succesvol gecertificeerd door:
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-Nederlands Kwaliteitsinstiutuut Dyslexie (NKD)
Dit betekent erkenning voor de geleverde kwaliteit van onze zorg. De praktijkvoering voldoet aan de landelijke criteria en normen van het NIP en NKD. 
Een kwaliteitsstatuut GGZ is in de praktijk aanwezig.

Via onze website kunt u ons geen gegevens sturen.
Telefoonnummer en mailadres staan onder elke pagina van onze website vermeld.  

Januari 2020. Wijzigingen voorbehouden

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl